Naše péče o Vaše osobní údaje

Právě jste poskytli Lucii a Marii Pawlicové své osobní údaje a osobní údaje Vašeho dítěte. S Vašimi údaji pracujeme proto, abychom mohli plnit vše, k čemu se zavazujeme v Obchodních podmínkách, a proto tyto osobní údaje zařazujeme do naší databáze uživatelů.

Každý rok pořádáme kurzy cvičení, plavání, angličtiny a mnoho dalšího, aby  Vám nic neuniklo a měli jste vždy informace jako první, využíváme Vaše údaje k zasílání obchodních sdělení, nabídek, k marketingovým účelům apod.

Stejně jako Vy, tak i Lucie a Marie Pawlicová ví, jak jsou svěřené údaje důležité a citlivé, proto je neposkytneme třetím osobám a uschovávat je budeme jen po dobu nezbytně nutnou k účelu zpracování. I přesto jsou tady osoby, bez kterých Vám nemůžeme slíbenou službu poskytnou. Jedná se především o právní zástupce, lektory, zaměstnance a další naše spolupracovníky. Neobávejte se, jsou předem proškolení a mají s námi sepsanou smlouvu.

Pokud dojde v průběhu kroužků či táborů ke změně údajů, neváhejte nám takovou změnu nahlásit. Naše vzájemná komunikace tím bude v případě potřeby jednodušší.

Když si budete myslet, že osobní údaje nepoužíváme správně, stačí jednoduše zavolat a probereme to spolu. Stejně tak při marketingových či jiných sděleních můžete využít odkaz a tento souhlas odvolat.

Děti si kroužky či tábory neskutečně užívají, a proto tyto okamžiky rádi zaznamenáváme fotografováním či videonahrávkou. Tyto videonahrávky a fotografie pak používáme na našich webových stránkách a sociálních sítích. Stejně tak se může Vaše dítě objevit na fotografii či videu určeném pro propagační a informační účely, nebo je můžeme použít ve výukových materiálech.

Děkujeme