FAQ- Často kladené otázky

Můžeme se na plavání přidat, ikdyž jsme nechodili na začátečnický kurz?

Ano můžete. S plaváním můžete začít v 18 měsících nebo ve 3 letech. Instruktorky s tímto počítají a obsah dané lekce přizpůsobí schopnostem dítěte. Někdy může trvat než se dítě naučí potápět oproti dětem, které chodí od malička. Ale jinak vše doženou.

Co se děti naučí?

U dětí do 5 let nejde o výuku plavání v pravém slova smyslu. Jde o získávání základních plaveckých dovednostní. Jako například mít rád vodní prostředí, umět se pohybovat ve vodě, skákat do ní, potápět se, dýchat do vody, splývat na zádech a bříšku.

Ve cvičení si kromě pohybu a zajímavých pomůcek děti užijí společnou hru a blízkost se svými rodiči a vrstevníky. Říkanky a písničky, které během cvičení používáme, obohacují slovní zásobu. Klademe důraz na vývoj jemné a hrubé motoriky dětí.

Co se naučí rodiče?

Rodiče získají všechny potřebné informaco o psychomotorickém vývoji dítěte a správné manipulaci. Nádherné zážitky  s vašimi dětmi. V plavání se mnoho rodičů se naučí prvně potopit právě kvůli svým dětem.

Jak lekce probíhají?

Délka plavání je maximálně půlhodiny. Je to doporučená doba pobytu ve vodě a děti déle nevydrží.

Délka lekce cvičení je 45 minut.

Jak plavání probíha?

Lekce plavání probíhá formou her a písniček. Děti se tak naučí nenásilnou formou novým dovednostem.

Kolik dětí je ve skupince?

Skupinky bývají o 10 dětech u kojenců a batolat. Samosatné děti plavou ve skupince 13 dětí.

Budeme potřebovat plavecké čepice a brýle?

Ano budete, učíme plavat formou nápodoby. Děti uvidí, že i vy se potápíte a bude mu to bližší než, když dítě do vody jen zanoříte. Plavecké brýle vám pomůžou k lepší orientaci pod vodou. Plavecké čepice maminky mít nemusí, ale jsou praktické. Jednak budete mít suché vlasy, ale nebudou se vám motat při potápění.

Může s námi do vody i tatínek nebo babička?

Bohužel ne, do vody může jen jeden z rodičů. Případně u větších dětí, kterým nebude scházet máma/táta  mohou na lekcích zastoupit babičky/dědečci.

Může místo na cvičení zastoupit tatínkek, babička?

Ano může.

Může nás přijít vyfotit rodina na bazéně?

Ano může, okolo bazénu jsou lavičky pro návštěvy. Pozvěte své rodinné příslušníky se podívat na lekci. Jen je prosím upozorněte, že na bazéně je teplota vzduchu okolo 35 stupňů. Před vstupem na bazén si vysvlečou ponožky a svršky.

Co když budeme během kurzu nemocní?

Při registraci jste získali přístup do náhradového systému, ve kterém si lekce omlouváte a plánujete náhrady. Všechny omluvené lekce si můžete nahradit. U plavání můžete nahrazovat po dobu konání kuzru v náhradní skupince nebo ve volném plavání. Po skončení kurzovného můžete ještě 6 měsíců nahrazovat ve volném plavání. Pokud s plaváním pokračujete v následujícím kurzovném, můžete lekce stále nahrazovat v náhradních skupinkách.

U cvičení je tomu stejně, omluvené lekce si nahradíte s jinou skupinkou, než do které chodíte. Nebo si je vyčerpáte v herně Neposedové ve vedlejším prostoru.

Jak je to s dlouhodobou nemocností?

V případě, že dlohodobé nemoci u lekcí plavání/cvičení  se řiďte pokyny ve storno podmínkách. Za dlouhodobou nemoc považujeme polovinu omluvených lekcí.

Jestliže vidíme, že se snažíte lekce nahradit, ale i přesto vám ještě zůstávají, můžeme se domluvit na odečtu pár lekcí z následujícího faktury za kurzovné. Vše posuzujeme individuálně na základě domluvy, chápeme že jsou děti nemocné.

Můžeme zaplatit poukázkámi sodexo, Benefit plus a Multisport nebo FKSP?

Bohužel s papírovými poukázkami nespolupracujeme.

Pokud máte elektronické benefity od firmy BenefitPlus (ne jiné společnosti), tak si nás najděte v zákaznickém prostředí a kurz zaplaťte skrz tyto benefity. Takto můžou dětem zaplatit kurz i rodinní příslušníci.

Na Multisport kartu můžete využít vstup na volné plavání nebo fitness lekce. Na jednotlivé lekce v kurzu plavání nebo cvičení pro děti ji nelze využít.

Rádi vám vystavíme fakturu pro vašeho zaměstnavatele např. FKSP fond.

Vystavíte nám doklad o zaplacení pro zdravotní pojišťovnu?

Zdravotní pojišťovny přispívají na plavání a cvičení pro děti. Většinou je potřeba vytisknou a námi potvdit fakturu. Nezapomeňte, že je potřeba fakturu na pojištovnu zanést do nějakého data. Později už nelze z naší strany měnit datum na faktuře, ikdyž vám to na pojišťovně poradí.

Na bazéně máme tiskopisy o potvrzení o účasti na kuzru plavání od RBP a ČPZP. Ostatním pojišťovnám stačí potvzená faktura. Pojiťovny většinou k faktuře/potvrzení ještě chtějí vytištěnou transakci z banky, aby měli důkaz, že jse peníze odeslali.