Zásady ochrany osobních údajů

PROVOZOVATEL

Lucie Pawlicová, Kosmonautů 3, 736 01 Havířov-Podlesí,  IČO: 88386244

Marie Pawlicová, Čs. Legií 307/6, 702 00  Ostrava-Moravská Ostrava, IČO: 06142460

telefon: 737 934 317

email: pawlicova@gmail.com

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pokud jste našimi zákazníky nebo se jimi teprve stanete, svěřujete nám své osobní údaje. Zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Jméno, příjmení, datum narození, telefonní číslo, email je pro nás nutné zpracovávat, kvůli identifikaci zákazníka. Tyto údaje zpracováváme nejméně po dobu 3 let. Ochranu osobních údajů, zásadami a právy se zabývá Nařízení o ochraně osobních údajů (EU) 2016/279.

PROHLÁŠENÍ

Prohlašujeme, že se o vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře. Splňujeme veškeré zákonné povinosti, zejména Zákon o ochraně osobních údajů a GDPR. Vaše osobní údaje zpracováváme jen na základě platného právního důvodu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu.

ROZSAH OSOBNÍCH ÚDAJŮ A JEJICH ZPRACOVÁNÍ

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů.

  • Vaše osobní údaje, jako: jméno, příjmení, datum narození, telefonní číslo, email, nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy (např. zaslání přístupových hesel do systému, přihlášky na kurzy, omluvy lekcí).
  • Jste-li našimi zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů. ​
  • K zaslání novinek využíváme vášeho osobního údaje (email, jméno) za účelem přímého marketingu – zaslání osobního sdělení. Tyto emaily rozesíláme, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu 5 let. Informační emaily rozesíláme na základě vašeho předchozího souhlasu. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat odhlášením v rezervačním systému Auksys nebo odpovědí na email.
  • Při procházení našich webových stránek vás nezaznamenáváme na základě tvz. Cookies.
  • K vašim osobním údajům mají přístup zaměstnanci a spolupracovníci kurzů plavání a cvičení, jsou však vázání mlčenlivostí a proškolení v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů.
  • V oblasti rezevačního a náhradového systému využíváme ke zpracování 3. stranu, které nám pomahají se zpracovatelskými operacemi, které už nejsou v našich silách. Ti se na dané zpracovávání specializují a jsou v souladu s GDPR. Auksys s.r.o. – náhradový systém a Fitness-rezervace.cz
  • Data zpracováváme výhradně v Evropské unii.

ZÁKAZNÍCI  A JEJICH OCHRANA OSOBCNÍCH ÚDAJŮ

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosíme, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: pawlicova@gmail.com

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů. Díky právu na přístup nás můžete kdykoliv vyzvat a my Vám doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a proč.

Pokud se u Vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme Vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl/a námitku proti zpracování. Můžete omezit rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

PRÁVO NA VÝMAZ

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na Vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě anonymizujeme veškeré Vaše osobní údaje v našem systému i v systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz
potřebujeme 30 dní.

V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V našem případě po dobu 5 let. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu Vás budeme informovat na Vámi uvedený e-mail.

Pokud máte pocit, že s Vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoliv obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

 

Tyto zásady zpracování osobních údajů nabývají účinnosti od 25. 5. 2018 a nahrazují předchozí nařízení o ochraně osobních údajů.