BAREVNÁ ANGLIČTINA PRO DĚTI

BAREVNÁ ANGLIČTINA PRO DĚTI

Barevná angličtina pro děti od 4 do 7 let. Písničky, hry říkanky, zaujmou dětskou pozornost a děti si ani neuvědomují, že se učí anglickým slovíčkům. Naším úkolem je děti učit nenásilnou a hravou formou.

JAK PROBÍHÁ LEKCE ANGLIČTINY?

Ve 30 minutových lekcích děti pracovními listy, které si děti nosí domů na procvičování s rodiči. Děti jsou rozděleni ve skupinkách 3-6 dětí dle věku a dovedností. Výuka probíhá v Tělocvičně na ulici Chopinova 103/7, Havířov.

HRÁTKY S ANGLIČTINOU PRO DĚTI 4-5 LET
od 1400 Kč / 14 lekcí

HRÁTKY S ANGLIČTINOU PRO DĚTI 4-5 LET

V tomto kurzu dětem zprostředkujeme první seznámení s angličtinou bez rodičů.
Základem jsou anglické písničky a říkanky, které pomáhají dětem při vývoji řeči, rozšiřují slovní zásobu. Výuka je vedena tak, aby si děti vytvořili k jazyku pozitivní vztah a na angličtinu se těšily.
Děti zapojí všechny smysly, učí se anglické písničky, říkanky, hrají pexeso nebo pohybové hry.

Registrace
ANGLIČTINA PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI 5-7 LET
od 1400 Kč / 14 lekcí

ANGLIČTINA PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI 5-7 LET

V kurzu se děti učí angličtině, tak aby je zaujala a přirozeně se učili.
Postupně se děti učí spojovat slovní zásobu i do jednoduchých anglické vět. Dokáží regovat na jednoduché otázky. Písničkami, hrami a říkankami prohlubují slovní zásobu. Děti v lekcích pracují s pracovními listy.
Oproti hrátkám s angličtinou jsou lekce více zaměřené na anglickou konverzaci a poslech.

Registrace