Kroužky pro předškoláky a školáky

Podrobné informace o podzimních kroužcích pro děti od 3,5 do 10 let.

Kroužky pro předškoláky a školáky

Cvičení samostatných dětí

od 3,5 do 6 let- úterý 16:30 – 14 lekcí za 1260 korun-  přihlásit

V lekcích u dětí vytváříme všeobecnou pohybovou průpravu a základ pro další sportovní činnosti. Rozvíjíme koordinační a akcereakční schopnosti. Společně hrajeme jednoduché pohybové hry. Do lekcí také zařazujeme jednoduché jógové pozice a relaxaci.

Woudink

pro děti od 6 do 10 let – úterý 18:00-18:45 – 14 lekcí za 1260 korun-  přihlásit

Woudie je dřevěné houpací prkno, které bylo vytvořeno, aby dětem pomohlo zdokonalovat fyzické možnosti, rozvíjet rovnováhu a hrát si. Je to balanční pomůcka pro rozvoj stability,  balancování, posilování svalů a obratnosti. Houpání na woudie posiluje plosky nohou, pomáhá tak zapojovat všechny svaly, nejen na nohách. Woudie doporučují fyzioterapeuti jako vhodnou pomůcku pro rozvoj hrubé a jemné motoriky a rovnovážných reakcí. Silný střed těla je základem pro každý sport.

Vhodná doplňková pohybová aktivita ke kolektivním a individuálním sportům.

Tanečky

pro děti od 5 do 8 let – úterý 17:45-18:30- 14 lekcí za 1260 korun-  přihlásit

Kroužek pohybových her spojený s tancem. Lekce probíhají formou hry a zábavy, tak aby to děti bavilo a udrželi pozornost. Děti se naučí správnému držení těla a rytmiky, projdou si všeobecnou pohybovou přípravou.

Organizace hodiny:
  • přivítaní rytmickými básničkami
  • zahřátí (opičí dráha apod.)
  • protáhnutí celého tělíčka
  • zahřívací taneční na hudbu s pomůckami
  • nacvičování jednoduché choreografie
  • rytmizovaní, odpočinek

Angličtina

Hrátky s angličtinou pro děti od 3,5 do 5 let. –  přihlásit

V tomto kurzu dětem zprostředkujeme první seznámení s angličtinou bez rodičů.
Základem jsou anglické písničky a říkanky, které pomáhají dětem při vývoji řeči, rozšiřují slovní zásobu. Výuka je vedena tak, aby si děti vytvořili k jazyku pozitivní vztah a na angličtinu se těšily.
Děti zapojí všechny smysly, učí se anglické písničky, říkanky, hrají pexeso nebo pohybové hry.

Angličtina pro předškoláky a školáky od 5 do 8 let –  přihlásit

V kurzu se děti učí angličtině, tak aby je zaujala a přirozeně se učili.
Postupně se děti učí spojovat slovní zásobu i do jednoduchých anglické vět. Dokáží regovat na jednoduché otázky. Písničkami, hrami a říkankami prohlubují slovní zásobu. Děti v lekcích pracují s pracovními listy.
Oproti hrátkám s angličtinou jsou lekce více zaměřené na anglickou konverzaci a poslech.

Plavecké kurzy

Rozpis a přihlášení

Úkolem je naučit děti pohybovat se ve vodním prostředí, zvládnout základní plavecké dovednosti. Vést děti k aktivnímu provádění plaveckých aktivit a sportů, rozvíjet fyzickou zdatnost a psychickou odolnost. Také podporovat otužilost jako součást prevence nemocí tak, aby si vytvořili kladný vztah k vodě.

Připravte děti na příští letní dovolenou u vody.