Kroužky pro předškoláky a školáky

Přehled volných kroužků pro děti

Cvičení samostatných dětí

od 3,5 do 6 let- úterý 16:30 – 12 lekcí za 1140 korun-  přihlásit

V lekcích u dětí vytváříme všeobecnou pohybovou průpravu a základ pro další sportovní činnosti. Rozvíjíme koordinační a akcereakční schopnosti. Společně hrajeme jednoduché pohybové hry. Do lekcí také zařazujeme jednoduché jógové pozice a relaxaci.

Sporťáci

od 4,5-8 let – středa 18:00-19:00 – 11 lekcí za 1210 korun – přihlásit

Sporťáci jsou děti, které budou cvičit samostatně a chtějí se vyřádit. V tělocvičně je spousta místa na celkový rozvoj pohybové soustavy pomocí míčových kolektivních sportů, atletických cvičení, dětské jógy  a gymnastické průpravy. Lekci povede zkušená instruktorka Klárka, kterou děti milují.

Lekce probíhají ve velké tělocvičně v hale Žákovská.

Woudink

OBSAZENO

pro děti od 6 do 10 let – úterý 18:00-18:45 – 14 lekcí za 1260 korun-  přihlásit

Woudie je dřevěné houpací prkno, které bylo vytvořeno, aby dětem pomohlo zdokonalovat fyzické možnosti, rozvíjet rovnováhu a hrát si. Je to balanční pomůcka pro rozvoj stability,  balancování, posilování svalů a obratnosti. Houpání na woudie posiluje plosky nohou, pomáhá tak zapojovat všechny svaly, nejen na nohách. Woudie doporučují fyzioterapeuti jako vhodnou pomůcku pro rozvoj hrubé a jemné motoriky a rovnovážných reakcí. Silný střed těla je základem pro každý sport.

Vhodná doplňková pohybová aktivita ke kolektivním a individuálním sportům.

 

Angličtina

Hrátky s angličtinou pro děti od 3,5 do 5 let. –  přihlásit

úterky v 15:45-16:15

V tomto kurzu dětem zprostředkujeme první seznámení s angličtinou bez rodičů.
Základem jsou anglické písničky a říkanky, které pomáhají dětem při vývoji řeči, rozšiřují slovní zásobu. Výuka je vedena tak, aby si děti vytvořili k jazyku pozitivní vztah a na angličtinu se těšily.
Děti zapojí všechny smysly, učí se anglické písničky, říkanky, hrají pexeso nebo pohybové hry.

Angličtina pro předškoláky  od 4,5  do 6 let –  přihlásit

úterky 17:30-18:00

V kurzu se děti učí angličtině, tak aby je zaujala a přirozeně se učili.
Postupně se děti učí spojovat slovní zásobu i do jednoduchých anglické vět. Dokáží regovat na jednoduché otázky. Písničkami, hrami a říkankami prohlubují slovní zásobu. Děti v lekcích pracují s pracovními listy.
Oproti hrátkám s angličtinou jsou lekce více zaměřené na anglickou konverzaci a poslech.

Angličtina pro školáky od 6 do 8 let –  přihlásit

Tyto lekce angličtiny jsou určené pro pokročilejší děti, které mají zkušenost s angličtinou nebo již chodí do školy. Lekce je vedená učitelkou, maminkou Katkou, která vyučuje na střední škole.

Plavecké kurzy

OBSAZENO – další zápis proběhne v prosinci 2020

Úkolem je naučit děti pohybovat se ve vodním prostředí, zvládnout základní plavecké dovednosti. Vést děti k aktivnímu provádění plaveckých aktivit a sportů, rozvíjet fyzickou zdatnost a psychickou odolnost. Také podporovat otužilost jako součást prevence nemocí tak, aby si vytvořili kladný vztah k vodě.