Jarní kroužky pro děti

Kroužky pro školáky a předškoláky od ledna do dubna 2020.

Jarní kroužky pro děti

Hledáte ještě kroužek pro vaše dítě? Máme volná místa v těchto vypsaných kurzech.

Nevadí, že se přidáte do již rozběhnutého kurzu, o nic zásadního jste nepřišli.

Cvičení samostatných dětí

od 3,5 do 6 let- čtvrtek 17:30-18:15 – 10 lekcí za 900 korun-  přihlásit

V lekcích u dětí vytváříme všeobecnou pohybovou průpravu a základ pro další sportovní činnosti. Rozvíjíme koordinační a akcereakční schopnosti. Společně hrajeme jednoduché pohybové hry. Do lekcí také zařazujeme jednoduché jógové pozice a relaxaci.

Woudink

pro děti od 5 do 10 let – úterý 18:00-18:45 – 8 lekcí za 720 korun-  přihlásit

Woudie je dřevěné houpací prkno, které bylo vytvořeno, aby dětem pomohlo zdokonalovat fyzické možnosti, rozvíjet rovnováhu a hrát si. Je to balanční pomůcka pro rozvoj stability,  balancování, posilování svalů a obratnosti. Houpání na woudie posiluje plosky nohou, pomáhá tak zapojovat všechny svaly, nejen na nohách. Woudie doporučují fyzioterapeuti jako vhodnou pomůcku pro rozvoj hrubé a jemné motoriky a rovnovážných reakcí. Silný střed těla je základem pro každý sport.

Vhodná doplňková pohybová aktivita ke kolektivním a individuálním sportům.

Tanečky

pro děti od 5 do 8 let – úterý 17:45-18:30- 8 lekcí za 720 korun-  přihlásit

Kroužek pohybových her spojený s tancem. Lekce probíhají formou hry a zábavy, tak aby to děti bavilo a udrželi pozornost. Děti se naučí správnému držení těla, rozvinou rytmické cítění, pohybovou paměť a estetiku pohybu.

Na lekcích děti posílí a protáhnou celé tělo. Naučí se veselou taneční sestavičku, kterou vám na konci kurzu ukáží na tanečním vystoupení.

Organizace hodiny:
  • přivítaní rytmickými básničkami
  • zahřátí (opičí dráha apod.)
  • protáhnutí celého tělíčka
  • zahřívací taneční na hudbu s pomůckami
  • nacvičování jednoduché choreografie
  • rytmizovaní, odpočinek

Angličtina

Hrátky s angličtinou pro děti od 4,5 do 6 let. –  přihlásit

V kurzu se děti učí angličtině, tak aby je zaujala a přirozeně se učili.
Postupně se děti učí spojovat slovní zásobu i do jednoduchých anglické vět. Dokáží regovat na jednoduché otázky. Písničkami, hrami a říkankami prohlubují slovní zásobu. Děti v lekcích pracují s pracovními listy.
Lekce jsou více zaměřené na anglickou konverzaci a poslech.

Angličtina pro předškoláky a školáky od 6 do 8 let –  přihlásit 

Tento kurz angličtiny je jíž pro děti, které mají s angličtinou zkušenost a potřebují si prohloubit informace.
Postupně se děti učí spojovat slovní zásobu i do jednoduchých anglické vět. Dokáží regovat na jednoduché otázky. Písničkami, hrami a říkankami prohlubují slovní zásobu. Děti v lekcích pracují s pracovními listy.
Lekce jsou zaměřené na anglickou konverzaci a poslech. Vyučuje je učitelka angličtiny pro střední školy se zkušenostní s výukou dětí.

Tento kurz bude teprve začínat od  30. ledna 2020.