Fitness lekce

Jak to bude s fitness lekcemi od 27. dubna 2020?

Fitness lekce

Od pondělí 27. dubna se budeme moct znovu potkávat u nás ve studiu na pravidelných fitness lekcích. Budou také znovu aktivní Multisport karty, které jsou pro majitele do konce měsíce zdarma. Tímto krokem se vás společnost Multisport snaží pobídnout k návštěvě fitness lekcí a podpořit nás.

Vážené klientky,
pro zajištění bezpečnosti vaší i všech, kteří se o vás u nás starají, vás prosíme o dodržování následujících pravidel:

  1. Přijďte k nám již převlečení do sportovního oblečení, u nás se jen přezujte do sportovní obuvi určené pro vnitřní prostory.
  2. Nezapomeňte, že při pobytu u nás musíte mít zakrytá ústa a nos, jako nejvhodnější variantu doporučujeme např. chirurgické ústenky, které se dají zakoupit v lékárnách.
  3. Pokud je to možné, přineste si vlastní podložku na cvičení. Nemáte-li vlastní podložku, prosíme rovněž o dezinfekci použité podložky a žádáme o používání ručníků na podložkách.
  4. Při vstupu do prostor fitness centra použijte připravené dezinfekční prostředky na ruce.
  5. Vždy dodržujte bezpečnou vzdálenost minimálně 2 m od dalších cvičících. V sále vám vyznačíme cvičící prostor pro každého cvičícího.
  6. Po každém použití pomůcky nebo podložky použijte dezinfekční prostředky. Pomůcku nejprve očistěte a následně ošetřete dezinfekcí, dezinfekční prostředky pro vás máme k dispozici. Postupujte pečlivě, chráníte tak sebe i ostatní cvičící.
  7. Při použití prostor toalet dodržujte bezpečnou vzdálenost, počkejte až budou příslušné prostory volné tak, aby nedocházelo k současné přítomnosti více osob na jednom místě ve vzdálenosti menší než 2 metry. Dodržujte správný postup při mytí rukou a následnou dezinfekci.
  8. Při odchodu z fitness centra opět použijte dezinfekční prostředek na ruce.
  9. Prostory fitness studia navštěvujte pouze v plném zdraví.

Věříme, že přísná hygienická opatření společně zvládneme a vy se u nás budete cítit bezpečně. V případě jakýchkoliv otázek nebo provozních nedostatků kontaktujte nás. Jsme vám plně k dispozici.

REZERVAČNÍ SYSTÉM

Plánujeme i venkovní kruhový trénink, o kterém vás budeme informovat.